“Kuidas elad, Eestimaa laps? Lapsed muutuvas digimaailmas”
MTÜ Lastekaitse Liit aastakonverents 2018
Hestia Hotel Europa konverentsikeskus (Paadi 5, Tallinn)
Konverents toimub koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse, Politsei- ja Piirivalveameti ja Sotsiaalkindlustusametiga projekti Targalt internetis raames.

Vaata konverentsi otseülekannet Delfi portaalist http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/homme-delfi-tv-s-lastekaitse-liidu-aastakonverentsi-avab-kersti-kaljulaid?id=84515975

 

Päevakava

09.45 Registreerimine. Tervituskohv.

10.30 Avasõnad
Birgy Lorenz, Tallinna Tehnikaülikooli teadur, moderaator

10.35 Tervitussõnad
Vabariigi President Kersti Kaljulaid
Ene Tomberg, Lastekaitse Liidu president

10.50 Laps digimaailmas
Kristi Salum,  Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Innovatsioonikeskuse programmijuht

11.30 Arenev kirjaoskuse mõiste digitaliseerunud maailmas – Soome vaatepunkt
Lauri Palsa, Riiklik Audiovisuaal Instituut (KAVI) teadur

12.10 Millist eeskuju annavad täiskasvanud sotsiaalmeedias? Noorte vaade
Andra Siibak, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi meediauuringute professor

12.45  Lõuna

13.30  Kolm paralleelset töötuba

 • Töötuba 1 – Lapse areng ja digipädevused
  Töötuba juhib Elyna Nevski, Tallinna Ülikooli haridusteaduste Instituudi lektor
 • Töötuba 2 – Lapsed muutuvas digimaailmas
  Töötuba juhib Barbara Haage, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna ennetusvaldkonna juht
  Arutlelus noortega osalevad psühholoog- psühhoterapeut Kätlin Konstabel  ja lasteabitelefoni 116111 konsultant ning pereterapeut Kätlin Servet
 • Töötuba 3 – Laste parem kaitse internetis
  Töötuba juhib Anu Baum, Politsei- ja Piirivalveameti projektijuht
  Ettekanded:
  Anton Toni Klančnik,  Europol, Euroopa küberkuritegevuse keskuse spetsialist
  Michael Sheath, Suurbritannia Lucy Faithfull Fondi ekspert

15.00 Kohvipaus  

15.20 Noorte tagasiside konverentsil räägitule

15.40 Laste nõuanded turvaliseks ja tervislikuks eluks internetis
Anne Larilahti, Telia Company asepresident, jätkusuutlikkuse valdkonna juht

16.05  Turvalisus @ Facebook: kuidas Facebook mõtleb ja reageerib teismeliste kasutajate turvalisusele
Amy McArdle, Facebooki Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regiooni ohutusvaldkonna juht

16.25  Laste ja noorte loovtöö konkursi „Lapsed muutuvas digimaailmas“ parimate  väljakuulutamine 

16.35  Konverentsi lõpp

*Konverentsi korraldajad jätavad endale õiguse teha konverentsi kavas muudatusi

Millest räägime, mida teeme

Laps digimaailmas

Kristi Salum

HITSA ProgeTiigri programmijuht

Tänapäeval oleme me kõik, sh ka lapsed, digistunud. Nutitelefonid, arvutid, internet jms kuuluvad igapäevaelu juurde sedavõrd tugevalt, et nende olemasolu tundub olevat üks olulistest õigustest. Iga õigusega kaasneb ka vastutus… Kuidas aidata lapsel teha tarku valikuid, olla vastutustundlik ja arukas digikasutaja ning saada elu edasiviivaks digiloojaks – see vajab vanemate ja õpetajate mõistmist ja tuge.

Laps digimaailmas

Arenev kirjaoskuse mõiste digitaliseerunud maailmas – Soome vaatepunkt

Lauri Palsa

Teadustöötaja, Riiklik Audiovisuaalne Instituut KAVI

Ühiskonna trendid nagu digitaliseerumine ja meedia tähenduse kasv meie igapäevaelus on Soome hariduslike arutelude seas aktuaalsed teemad. Millist rolli mängib meedia meie laste igapäevaeludes? Kuidas saame julgustada lapsi ja noori uute meediate ja tehnoloogiate pakutavaid võimalusi kasutama ja samal ajal toetada neid võimalikke takistusi ületama? Ettekandes arutleb ja jagab Lauri teadmisi meediahariduse rollist Soome haridussüsteemis põhinedes kirjaoskuse mõiste laienemise, eesmärkidele suunatud hariduse ja sektorite vahelise koostöö perspektiividele.

Evolving concept of literacy in the digitalized world-Finnish perspective

Millist eeskuju annavad täiskasvanud sotsiaalmeedias? Noorte vaade

Andra Siibak

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi meediauuringute professor

Nutiajastu noortest räägitakse sageli üsna negatiivses võtmes – küll on nad digivahenditest sõltuvuses või jagavad sotsiaalmeedias mõtlematult enda privaatset informatsiooni laia maailmaga. Hoopis vähem küsitakse seda, millist eeskuju annavad noortele oma sotsiaalmeediakäitumisega täiskasvanud? Ehk on hoopis täiskasvanute sotsiaalmeediakäitumises noorte arvates midagi taunimisväärset? Tuginedes põhikooli-ja gümnaasiumiõpilastega (N= 53) läbi viidud fookusgrupiuuringule ning eelteismeliste ja nende emadega (N= 14) läbi viidud intervjuude tulemustele vaatleb Andra, mida noored õigupoolest täiskasvanute sotsiaalmeediakäitumisele ette heidavad. Muuhulgas tutvustab ta seda, milliseid emotsioone tekitab eelteismelistes võrguvanemlus st. lapse kohta käiva informatsiooni ja fotode postitamine sotsiaalmeedias; ning milline peaks õpilaste arvates olema õpetajate sotsiaalmeedia netikett. 

Millist eeskuju annavad täiskasvanud sotsiaalmeedias Noorte vaade

Töötuba I Lapse areng ja digipädevused

Töötuba viib läbi Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi lektor Elina Nevski

Tänased kodud on “digitaalsed kodud” ja laste tehnoloogiakasutus algab juba varasest east (0-3eluaastat). Lapsevanemaid ei vaeva mitte niivõrd küsimus, kas lubada või mitte lubada oma lastele digivahendeid, vaid kuidas kasutada digitehnoloogiat nii, et see oleks just laste huvidest lähtuv ning nende arengut silmas pidades kõige kasulikum ja arendavam. Lapsevanemad on täna olukorras, kus nad vajaksid nõu ja abi laste digitehnoloogia kasutamise juhendamisel. Töötoa fookus on juhendamisstrateegiatel, mida nii lapsevanemad, õpetajad kui ka eakaaslased laste digimängu juhendamisel rakendavad. Töötuba hõlmab praktilist tegevust VOSK (Võta Oma Seade Kaasa) põhimõttel ning aktiivset arutelu rühmades.

Lapse areng ja digipädevused

Töötuba II Lapsed muutuvas digimaailmas

Töötuba juhib Barbara Haage, Sotsiaalkindlustusamet

Töötoas räägitakse sellest, mida noored digimaailmas teevad, selle mõju laste heaolule, kuidas neile abiks olla ja mida ennetavalt teha. Kaasates noori arutlevad teemade üle psühholoog- psühhoterapeut Kätlin Konstabel, lasteabitelefoni 116111 konsultant ja pereterapeut Kätlin Servet ning Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna ennetusvaldkonna juht Barbara Haage.

Räägime ennetusest – Barbara Haage

Töötuba III Laste parem kaitse internetis

Töötuba juhib Anu Baum, Politsei- ja Piirivalveamet

Europoli ja liikmesriikide koostöö laste seksuaalse väärkohtlemise vastu

Anton Toni Klančnik

EUROPOL, Euroopa Küberkuritegevuse keskus

Ettekanne annab ülevaate Europolist ja selle tegevustest, eriti tegevusest laste seksuaalse väärkohtlemise tõkestamisel. Anton annab ülevaate esile tõusnud trendidest, kuidas liikmesriigid saavad panustada, ning millist abi liikmesriigid Europolilt saavad. Ta rõhutab informatsiooni edastamise vajalikkust laste kaitsmisel, tõendite kogumisel ja õigusrikkujate õigusemõistmise ette toomisel.

 

Michael Sheath

Lucy Faithfull Fond

Oma esitluses püüab Michael Sheath näidata õigusrikkujate tüüpilisi marsruute laste ebasündsate kujutiste vaatamisel. Esitlus põhineb CSAM-tsükli teoorial, mille ta on avaldanud erialases ajakirjas. CSAM-tsükkel vaatleb mõjutusi, mis tabavad inimest, kes vaatab nii pornograafiat kui ebasündsaid kujutisi, kuidas aja jooksul muutuvad inimese piirangud, ning tuntakse vajadust vaadata aina sündsusetumaid ja häirivamaid kujutisi esitavaid materjale.  Ettekandes arutleb ta, kuidas meie teadmised aitavad arendada ennetusstrateegiaid, sealhulgas kuidas abiliinid õigusrikkujatele võiks olla iga strateegia keskne osa laste kaitsmisel seksuaalse väärkohtlemise eest internetis.

How are you, Estonian Child Children in the changing digital world

Laste nõuanded turvaliseks ja tervislikuks eluks internetis

Anne Larilahti

Telia Company asepresident, jätkusuutlikkuse valdkonna juht

Koostöös Põhja- ja Baltimaade lastekaitseorganisatsioonide ja koolidega uurib Telia Company igal aastal laste arvamusi seoses nende eluga internetis. 2018 aasta sügisel osales 700 last vanuses 12 aastat Laste Nõuandvas Paneelis (lühidalt CAP ehk Children’s Advisory Panel). Lapsed osalesid Telia ja partnerite, s.h. World Childhood Foundation ja Lastekaitse Liit, korraldatud kaasavates töötubades. Nad koostasid nõuandeid turvaliseks ja tervislikuks eluks internetis kasutades tahvelarvuteid ning Plotagon Education animatsioonide loomise töövahendit. CAP algatuse eesmärk on edendada Telia arusaamist sellest, kuidas me ettevõttena saaksime panustada sellesse, et lastel oleks internetis turvalisem ning panustada IKT valdkonna ja ühiskonna arusaamisse lastest kui interneti kasutajatest.

Children own advice_Telia CAP presentation

Turvalisus @ Facebook: kuidas Facebook mõtleb ja reageerib teismeliste kasutajate turvalisusele

Amy McArdle

Ohutusvaldkonnajuht (Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika), Facebook

Oma ettekandes “Turvalisus @ Facebook: kuidas Facebook mõtleb ja reageerib teismeliste kasutajate turvalisusele” viib Amy osalejad läbi Facebook’i turvalisuse infrastruktuuri 5 samba: poliitika, vahendid, abi, partnerlus ja tagasiside. Eriline fookus saab olema teismelistel kasutajatel ning samuti toob ta näiteid Facebook’i laiematest tegevustest laste turvalisuse tagamiseks.

 

Esinejad

Kristi Salum töötab  HITSA-s ProgeTiigri programmijuhina, enne seda on ta olnud pikka aega klassiõpetaja, programmeerimisringi juhendaja, koolitanud õpetajaid ja loonud erinevaid õppematerjale.

Lauri Palsa on Soome Riikliku Audiovisuaalse Instituudi teadustöötaja. Tal on aastatepikkused kogemused riikliku meediahariduse uurimises, arendamises ja edendamises. Lauri Palsa on töötanud ka mitmetel ametikohtadel Soome Turvalise Interneti Keskuses. Vabal ajal õpib ja kirjutab ta oma doktoriõppe väitekirja Lapimaa Ülikoolis. Oma uurimistöös keskendub Lauri digitaalse maailma kontekstipõhiste kirjaoskuste, kooli õppekava ja meediakirjaoskuste uurimuste metoodikatele.

Andra Siibak töötab Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis meediauuringute professorina. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on laste ja noorte internetikasutus ning sellega seonduvad riskid ja võimalused. Oma teadustöös on Andra uurinud näiteks põlvkondlike eripärasid internetikasutuses, pereliikmete omavahelist netisuhtlust, lapsevanemate/õdede-vendade/eakaaslaste/õpetajate rolli laste internetikasutuse vahendajatena; väikelaste ja imikute digitehnoloogiate kasutust, tekstilist ja visuaalset identiteediloomet sotsiaalmeedias ning privaatsusega seotud dilemmasid. Andra on olnud ekspert Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu projektide juures (nt. noorte meedia-ja digitaalne kirjaoskus; küberkiusamine), samuti oli ta üks seitsmest eksperdist (Cahenf-IT), kelle soovitustele tuginevalt valmis Euroopa Nõukogu juhendmaterjal laste õigustest digitaalses maailmas. Hetkel on ta eksperdina kaasatud OECD projekti „21 Century Children“ juures, mille eesmärk on anda teaduspõhiseid poliitikasoovitusi laste heaolu teemadel. Andra Siibak on Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemia laureaat (2015).

Elyna Nevski töötab Tallinna ülikoolis haridusteaduste instituudis lektorina ning peamine valdkond, millega Elyna tegeleb on haridustehnoloogia. Eelkõige juhendab ta õpetajakoolituses nii alushariduseõpetajaid, klassiõpetajaid, aineõpetajaid kui ka kutseõpetajaid ja noorsootöötajaid. Elyna Nevski töötab ka  lasteaed-algkoolis informaatikaõpetaja ja haridustehnoloogina.  Tema uurimisvaldkonnaks on väikelapse digimäng ja vanemlikud juhendamisstrateegiad.

Barbara Haage alustas oma töökarjääri kahe valla lastekaitsetöötajana. Järgmine samm oli töötamine MTÜ-s erinevate sotsiaalprojektidega ning töötamine nõustajana Lasteabitelefonis. Paralleelselt oli Barbara sotsiaaltööspetsialist päevakeskuses, kus ta töötas sotsiaalsete erivajadustega täiskasvanutega. Peale seda oli Barbaral võimalus töötada start-up ettevõttes Ämmaemanda Nõuandetelefon. Praegu töötab Barbara Sotsiaalkindlustusametis, kus tema peamiseks töövaldkonnaks on ennetustöö. Eestis teevad laste ja perede heaolu huvides omavahelist koostööd mitmed riigiasutused õiguskaitse, tervishoiu-, haridus-, sotsiaal- ja paljudes teistes valdkondades. Barbara ülesanne on viia see töö omavahel kooskõlla.

Kätlin Servet on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis sotsiaaltöö erialal bakalaureuse- ja magistriõppe, lisaerialana omandas ta lastekaitsenõustaja kutse. Meditsiiniõe kutse omandas Kätlin Tallinna Meditsiinikoolis ning õppis kolm aastat õigusteadust Akadeemias Nord. Kätlin omab perekonna psühhoterapeudi kutset ning tal on praktiline töökogemus ka  kõikidel õpitud erialadel. Hetkel töötab Kätlin Sotsiaalkindlustusameti lasteabitelefoni juhtumikonsultandina, omab erapraksist pereterapeudina ning lööb kaasa rehabilitatsioonimeeskonnas M.R. Therapy. Vaimu värskena hoidmise eesmärgil õpib Kätlin Tartu Ülikooli psühholoogia magistriõppe eeldusainete programmis. Kätlinile meeldib vaikselt mõelda ja suurelt unistada!

Kätlin Konstabel on psühholoog ja pereterapeut. Ta on omandanud teadusmagistri kraadi psühholoogias Tartu Ülikoolis ning töötanud psühholoogina nii politseis, Tartu Ülikooli Teaduskoolis, TÜ Psühhiaatriakliinikus kui ka erapraksises. Lisaks on Kätlin õppejõuna aastaid andnud loenguid TÜ Psühholoogia instituudis ja TTÜ küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuses, samuti on ta uurinud Tervise Arengu Instituudis laste internetisõltuvust.

Anu Baum alustas tööd politseis 2001.aastal. Alates 2002.aastast on ta tegelenud IT ja õiguse teemaga – alates küberkuritegude menetlemisest kuni vastava valdkonna juhtimiseni Politsei- ja Piirivalveametis. Aastatel 2009 kuni 2014 lisandus Anu vastutusvaldkonda ka laste vastu  pandud kuritegude, sh interneti vahendusel toime pandud kuritegude ennetamine.

Politseis töötamise ajal kuulus Anu mitmetesse laste vastu suunatud kuritegude vastu võitlemise ja ennetamise töörühma nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Ta on käivitatud ja läbi viinud mitmeid edukaid projekte, milledest võiks välja tuua lisaks Targalt Internetis projektile veebikontsaablite töö käivitamise.

Täna jagab ta  oma aega Tallina Tehnikaülikooli küberkaitse keskuse (2Centre), mille üheks asutajaks ta oli, Politsei- ja Piirivalveameti ja oma õigusbüroo vahel.
2017. aastal kaitses Anu Tallinna Ülikoolis magistritöö teemal „Pilvandmetöötluses olevate andmete jurisdiktsioon“

Anton Toni Klančnik töötab 2018.a. algusest Europolis internetis laste väärkohtlemise vastu võitlemise ja seonduvate õigusrikkumiste spetsialistina. Varasemalt oli ta Sloveenia Üldpolitsei direktoraadi alaealiste kuritegevuse valdkonna juht ja vanemkriminaalpolitseiinspektor. Eksperdina on Anton üle 15 aasta tegelenud nii laste vastase ja peresisese vägivalla teemadega kui ka interneti pahupoolega – laste seksuaalne väärkohtlemine internetis. Viimastel aastatel on ta Sloveenias aktiivselt osalenud sektorite vahelises koostöös nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Strateegilisel ja operatiivsel tasandil on ta teinud koostööd mitmete asutustega nii Euroopas kui kaugemal. Eksperdina on kirjutanud mitmeid artikleid ja juhendanud väitekirjade kirjutamist. Professionaalse partnerina on ta osalenud nii ennetusmaterjalide kui noortefilmide stsenaariumite loomises (nt. Sloveenia film “Gaja maailm”).

Michael Sheath on üle kolmekümne aasta töötanud seksuaalkurjategijatega. Enne liitumist 1997.aastal Lucy Faithfull Fondiga töötas Michael kümme aastat kriminaalhooldustöötajana. Ta on intervjueerinud sadu seksuaalkurjategijaid ja töötanud mitmetes Suurbritannia valitsuse projektides, mille eesmärkideks on olnud võitlemine õigusrikkumiste vastu internetis. Michael on viinud läbi ka kogukonna riskihindamisi Briti ülemereterritooriumitel k.a.Pitcairn, Falklandi saared,  ST Helena ja Montserrat.

 

Anne Larilahti on Telia Company asepresident, tema juhtida on kompanii jätkusuutlikkuse valdkond.
Anne Larilahti on Telia Company asepresident ja jätkusuutlikkuse valdkonna juht. Ta vastutab jätkusuutlikkuse strateegia ja tegevusplaani eest Telia Company’s. Telia usub sellesse, et parim viis tagada jätkusuutlik kasv ja kasumlikkus on integreerides jätkusuutlikud ja vastutustundlikud ärilised praktikad läbi kogu äristrateegia, et luua pikaajalist väärtust ettevõttele, selle töötajatele ning ühiskonnale. Enne Teliaga liitumist juhtis Anne Soome Suusaliitu ning sellele eelnevalt oli ta Nokias erinevatel ametikohtadel, viimati Nokia Siemens Networks jätkusuutlikkuse juhina. Laste õigused ja uued väljakutsed seoses laste tegevusega internetis on tema erilise tähelepanu all ning moodustavad kasvava osa tema tööst Telias.

Amy McArdle  liitus hiljuti Facebook’i meeskonnaga Euroopa, Kesk-Aasia ja Aafrika (EMEA) turvapoliitika juhina Dublinis. Amy on enam kui aastakümne töötanud erinevatel poliitika kujundamisega seotud  ametikohtadel, sealhulgas: Iiri Välisministeeriumi osakonnas ÜRO Inimõiguste Nõukogus Genfis, New Delhi Inimõiguste võrgustikus, Iiri kriminaalõiguse büroos, laste õiguste sõltumatu senaatorina Iiri senatis ning eelkooliealiste laste hoolekande ja hariduse valdkonnas avalike suhete korraldajana. Amyl on akadeemiline taust kriminoloogias ja inimõigustes. Ta on kirglik inimõiguste edendaja ja kaitsja ning tema eriliseks huvipunktiks on naiste ja laste õigused.  Lisaks on ta vabatahtlik juhatuse liige noorte poolt juhitud MTÜ-s SpunOut.ie.

Birgy Lorenz (PhD) on Tallinna Tehnikaülikooli küberkaitse valdkonna teadlane. Tema ülesandeks on juhtida Küberolümpia projekti, mille raames korraldatakse noorte kõrgetasemelist võistlust KüberNaaskel ja uuring-võistlust KüberPähkel noorematele küberkaitse ja digitaalse ohutuse huvilistele. Birgy on olnud aastaid ka Targalt Internetis nõuandva kogu liige esindades Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi. 

Toetajad

Konverents toimub MTÜ Lastekaitse Liit, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse, Sotsiaalkindlustusameti ja Politsei- ja Piirivalveameti koostöös projekti Targalt internetis raames.

Projekti Targalt internetis missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus ning laste seksuaalset ärakasutamist esitava sisuga materjalide leviku tõkestamine internetis.

Projekti viivad ellu  4 organisatsiooni:

 • MTÜ Lastekaitse Liit koordineerib projekti tegevuste elluviimist, panustab koolitus- ja teavitustöösse, juhib noortepaneeli tegevust ja tagab vihjeliini töö;
 • Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus koordineerib ja viib ellu koolitus- ja teavitustööd;
 • Politsei- ja Piirivalveamet osaleb vastavalt oma kompetentsusele kõigis tegevustes.
 • Sotsaiaalkindlustusamet pakub Lasteabi telefoni teenuse kaudu nõustamist lastele ja lapsevanematele.

Projekt Targalt internetis osaleb rahvusvahelises koostöös Insafe võrgustiku ja assotsiatsiooni INHOPE kaudu.

Konverentsi kaasrahastavad Hasartmängumaksunõukogu, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Politsei- ja Piirivalveamet, Euroopa Komisjoni programm Connected European Facility.


Info ja kontakt

MTÜ Lastekaitse Liit ootab Teid rahvusvahelisele aastakonverentsile „Kuidas elad, Eestimaa laps? Lapsed muutuvas digimaailmas“, mis toimub neljapäeval 22.novembril kell 9.45 – 16.30 Hestia Hotel Europa konverntsikeskuses (Paadi 5, Tallinn)

Digimaailm on loomulik osa meie igapäeva maailmast. Üha rohkem tarbime e-teenuseid ning seega aina olulisemaks saab oskus neid teenuseid teadlikult tarbida, aga ka kujundada. Lapsed õpivad uut tehnoloogiat kasutama kiiremini kui täiskasvanud, sest nad sünnivad maailma, kus arvuti ja nutivahendid on elu loomulik osa. Digimaailm kujutab lastele ühekorraga nii suurepäraseid võimalusi (õppimiseks, osalemiseks, suhtluseks, info tarbimiseks ja loomiseks) kui ka märkimisväärseid ohte (kahjustava materjali tarbimine, seksuaalse väärkohtlemise ohvriks langemine, küberkiusamine jm).

Kuidas lapsed digitehnoloogiat ja selle pakutud võimalusi kasutavad, milline osa on digitehnoloogial lapse õpiprotsessis ja tema arengus, aga ka milliseid riske lapsed ja noored võtavad, milliseid ohte kogevad, millist teavet ja tuge digitaalses suhtlusvõrgustikes edukaks toimetulekuks vajavad ja kellelt, ning milline on  täiskasvanute (õpetajate, lapsevanemate, lastega töötavate spetsialistide) roll laste ja noorte digipädevuse arengu toetamises – need on teemad, millest konverentsil räägitakse.

Konverentsi sisu on suunatud eelkõige täiskasvanutele, kuid konverentsil esitavad oma mõtted ja soovitused ka noored.

Lisainfo:

Malle Hallimäe +372 6311 128  konverents@lastekaitseliit.ee

Galerii